Nieuwsbericht

Fusie met Woningstichting Vecht en Omstreken

De woningstichtingen Kockengen en Vecht en Omstreken zijn al jarenlang met elkaar verbonden. De afgelopen anderhalf jaar zijn we samen bezig geweest met het voorbereiden van een fusie per 1 januari 2021.

Waarom fuseren?

Belangrijkste redenen voor de fusie zijn de kleine schaalomvang van de organisatie van Woningstichting Kockengen en de opgelegde druk door de Woningwet. Die wet geeft voor een kleine corporatie te veel taken op gebied van governance en administratie. Het management van Woningstichting Kockengen besloot daarom te doen wat het beste is voor de continuïteit van de stichting. Bestuursleden en Raad van Toezicht vonden in Vecht en Omstreken een geschikte fusiepartner. Twee kleinere corporaties met oog voor de huurder, betrokkenheid bij de dorpskernen, nuchterheid en een praktische instelling.

We werken toe naar een gezamenlijke organisatie per 1 januari 2021. Deze organisatie gaat verder onder de naam Woningstichting Vecht en Omstreken.

Mededeling ivm Corona juli 2020

Woningstichting Kockengen

Ons woningbestand bestaat uit 332 zelfstandige verhuureenheden binnen de kern Kockengen, bestaande uit eengezinswoningen, gestapelde woningen en één complex aanpasbare woningen. Daarnaast is in 2010 een aantal seniorenwoningen in het Zorgcentrum Kockengen "Overdorp" gerealiseerd.
Voor de verhuur van woningen wordt gebruik gemaakt van de diensten van Woningnet. Voor de verhuur van de aanleunwoningen binnen "Overdorp" geldt een andere procedure. Deze aanleunwoningen worden door ons handmatig toegewezen aan de hand van een wachtlijst voor geïnteresseerden woonachtig binnen de Kern Kockengen van de gemeente Stichtse Vecht. Met ingang van 1 januari 2015 zijn er  belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het zorgstelsel. U dient zelf na te gaan wat de gevolgen zijn van deze wijzigingen voor uw persoonlijke situatie.

Woning zoeken

Voordat u als inwoner van Nederland in aanmerking komt voor een huurwoning van een woningcorporatie in de regio Utrecht moet u zich inschrijven als woningzoekende bij Woningnet. De minimale leeftijd voor inschrijven is 18 jaar. U bent zelf verantwoordelijk voor het up to date houden van uw gegevens, zodat u op de juiste woningen kunt reageren. Geef belangrijke wijziging in uw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld verandering van uw inkomen en verhuizingen zo spoedig mogelijk door. U kunt via de site ook zelf uw gegevens aanpassen.

Voor informatie omtrent onze procedure van woningaanbieding, klikt u hier.

Inschrijven kan alleen bij Woningnet. De eenmalige inschrijvingskosten hiervoor zijn € 20,00, waarna u jaarlijks € 8,00 betaalt voor het verlengen van uw inschrijving. U dient een machtiging af te geven voor een automatische incasso van deze kosten. Met uw registratienummer kunt u reageren op aangeboden woningen. Voor het aanvragen van urgentie kunt u terecht bij het Vierde Huis.

Na toewijzing van een woning verstrekken wij namens de gemeente Stichtse Vecht een huisvestingsvergunning, in combinatie met de verhuurkosten brengen wij hiervoor een bedrag van € 63,65 in rekening.

Wilt u kleiner gaan wonen? Lees dan nu verder.

Huurt u een grote woning van ons (van minimaal 4 kamers) en wilt u kleiner gaan wonen? Dan krijgt u voorrang. Naast voorrang krijgt u vanaf 1 december 2019 misschien ook wel een aantrekkelijke regeling voor uw nieuwe huurprijs. Lees hieronder waarom dit zo is.

De woningmarkt in de regio Utrecht zit op slot. De gemiddelde inschrijfduur is bijna tien jaar. Dit komt voor een groot deel doordat er te weinig doorstroming is. Dat wil zeggen, huurders van een sociale huurwoning verhuizen niet snel en niet vaak. Hierdoor hebben ook starters minder kans op een woning.

Bent u een tevreden huurder, dan willen we dat graag zo houden. U hoeft absoluut niet te verhuizen. Maar er zijn ook huurders die misschien wel willen verhuizen, maar dit niet doen. Soms uit angst voor een hogere huur. Om deze huurders een handje te helpen hebben de woningcorporaties in de regio Utrecht onderling afgesproken om een aantrekkelijke regeling voor de nieuwe huurprijs aan te bieden wanneer zij kleiner gaan wonen. Uw nieuwe netto huurprijs wordt nooit meer dan € 50,00 hoger dan wat u nu betaalt aan nettohuur.

Alle corporaties in de regio doen mee. Dus de afspraak geldt ook als u naar een andere corporatie verhuist. Hoe dit precies werkt, leest u op de website van WoningNet.

Huurderspreekuur

Om de huurders beter te betrekken bij het beleid en beheer van onze stichting is besloten regelmatig een spreekuur te houden. U kunt tijdens dit spreekuur van gedachten wisselen met (een) vertegenwoordigers (s) van het bestuur betreffende zaken die te maken hebben met huren, wonen, omgeving en andere zaken. Het spreekuur is eenmaal in de twee maanden en wel op de 2e donderdag van de oneven maanden. U kunt een afspraak maken via het kantoor.