Nieuwsbericht

De Woningstichting is met ingang van 1 januari 2019 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de vorig jaar opgerichte Stichting Huurdersbelang Woningstichting Kockengen.

Voor verdere informatie zie pag. Huurders

 

Woningstichting Kockengen

Ons woningbestand bestaat uit 332 zelfstandige verhuureenheden binnen de kern Kockengen, bestaande uit eengezinswoningen, gestapelde woningen en één complex aanpasbare woningen. Daarnaast is in 2010 een aantal seniorenwoningen in het Zorgcentrum Kockengen "Overdorp" gerealiseerd.
Voor de verhuur van woningen wordt gebruik gemaakt van de diensten van Woningnet. Voor de verhuur van de aanleunwoningen binnen "Overdorp" geldt een andere procedure. Deze aanleunwoningen worden door ons handmatig toegewezen aan de hand van een wachtlijst voor geïnteresseerden woonachtig binnen de Kern Kockengen van de gemeente Stichtse Vecht. Met ingang van 1 januari 2015 zijn er  belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het zorgstelsel. U dient zelf na te gaan wat de gevolgen zijn van deze wijzigingen voor uw persoonlijke situatie.

Woning zoeken

Voordat u als inwoner van Nederland in aanmerking komt voor een huurwoning van een woningcorporatie in de regio Utrecht moet u zich inschrijven als woningzoekende bij Woningnet. De minimale leeftijd voor inschrijven is 18 jaar. U bent zelf verantwoordelijk voor het up to date houden van uw gegevens, zodat u op de juiste woningen kunt reageren. Geef belangrijke wijziging in uw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld verandering van uw inkomen en verhuizingen zo spoedig mogelijk door. U kunt via de site ook zelf uw gegevens aanpassen.

Voor informatie omtrent onze procedure van woningaanbieding, klikt u hier.

Inschrijven kan alleen bij Woningnet. De eenmalige inschrijvingskosten hiervoor zijn € 25,00, waarna u jaarlijks € 8,00 betaalt voor het verlengen van uw inschrijving. U dient een machtiging af te geven voor een automatische incasso van deze kosten. Met uw registratienummer kunt u reageren op aangeboden woningen. Voor het aanvragen van urgentie kunt u terecht bij het Vierde Huis.

Na toewijzing van een woning verstrekken wij namens de gemeente Stichtse Vecht een huisvestingsvergunning, in combinatie met de verhuurkosten brengen wij hiervoor een bedrag van € 63,65 in rekening.

Huurderspreekuur

Om de huurders beter te betrekken bij het beleid en beheer van onze stichting is besloten regelmatig een spreekuur te houden. U kunt tijdens dit spreekuur van gedachten wisselen met (een) vertegenwoordigers (s) van het bestuur betreffende zaken die te maken hebben met huren, wonen, omgeving en andere zaken. Het spreekuur is eenmaal in de twee maanden en wel op de 2e donderdag van de oneven maanden. U kunt een afspraak maken via het kantoor.